Община Сливен монтира водородна отоплителна система в Дома за стари хора

Община Сливен монтира водородна система за отопление в Дома за стари хора. Това е първата подобна система, която придобива Общината. Основната цел е значително намаляване на разходите за отоплителна енергия и понижаване на вредните емисии.

„Това е пилотен проект на Община Сливен, фокусиран изцяло към преход към енергийна система от по-чисти зелени енергийни източници“, коментира кметът Стефан Радев. Той посочи, че това е добро решение за работата в Дома за стари хора, който е с високо потребление на отоплителна енергия през зимния период. По този начин ще се намалят значително разходите и посоката е към захранване със зелена енергия. Изчисленията сочат, че възвръщаемостта на инвестицията е средно между 3 и 4 години.

„Амбицията ни тук като следваща стъпка и в този дух е изграждането на фотоволтаична инсталация, която да захранва системата с ток“, добави кметът Радев.

GI 5000 е система за производството на водородо-кислородна смес. Тя разгражда водата на съставните й части-водород и кислород, по метода на импулсна електролиза. Произведеният водород се смесва с потребения природен газ, използван за отопление, с което се реализира икономия на природен газ до 50 % и значително понижение на вредните емисии.

По думите на сливенския градоначалник системата е напълно автоматизирана и позволява наблюдение на производствения процес в реално време. Необходимите компоненти за работата на системата са два – ток и вода. Процесът е напълно автоматичен, без нужда от оператор.