Община Сливен и Младежкият дом обявяват конкурс за есе, посветен на доброволчеството

По случай Международния ден на доброволеца – 5-ти декември, Община Сливен организира конкурс за разработване на есе на тема: „Доброволчеството – акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите”. Партньор на инициативата е Младежкия дом в града.

Конкурсът е насочен към младежи, навършили 16 и ненавършили 18 години

Изисквания към есето:

  • да отговаря на темата на конкурса;
  • да е написано на български език;
  • да е в обем до 3 страници, формат: /Word 97-2010/,шрифт:   Times New Roman/12, разстояние между редовете- 1,5

Крайният срок за изпращане на есето е 30.11.2022 г. на електронна поща:  ozon@abv.bg, mladejkidom@abv.bg  или на хартиен носител в сградата на Младежки дом- Сливен, ул. „Д-р Константин Стоилов” № 12.

Не забравяйте да впишете трите си имена, навършени години, населено място, училище, клас, електронен адрес и телефон за контакт.

Получените в указания срок есета ще бъдат оценени от Комисия, която в срок 04.12.2022 г. ще обяви резултатите. Творбите ще бъдат изпратени за участие в националния конкурс.

Най-добрите есета ще бъдат отличени с награди, които ще бъдат връчени от  Кмета на Общината.

При възникнали въпроси и нужда от информация може да се свържете с екипа на отдел „Сигурност и управление при кризи“ при Община Сливен – телефони 044 611218, 044 611 321, 0896788817 и Младежки дом – Сливен на телефон 044 66 31 51 или 0879251886.

Конкурсът се провежда в рамките на националния конкурс, заложен като дейност в План –  2022 г. за изпълнение Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022-2026 година,

Националният кръг за есе е организиран от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи и „Национална асоциация на доброволците в Република България в партньорство с Министерството на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта.

Желаем успех на всички участници!