Община Сливен е в готовност за зимния период

Община Сливен е готова с подготовката за зимните месеци. Това стана ясно на провелото се днес заседание на Щаба за изпълнение плана за защита при бедствия във връзка с наближаващия зимен период. Кметът Стефан Радев, който е председател на Щаба, заяви, че всички институции, имащи ангажимент за безпроблемното функциониране на общинските системи, имат необходимата подготовка и между тях и общината има добра взаимовръзка.

„Общината е готова за посрещане на зимата. Всички институции докладваха, че са провели необходимите подготвителни мероприятия, че имат анализ на риска и взаимодействието помежду им е добро. Община Сливен също е в готовност да оказва съдействие на отделните институции за осигуряване безопасността и сигурността на хората“, каза кметът Радев.

„Навременното ликвидиране на евентуални аварии за ток, вода, навременното подсигуряване на критичните участъци от пътищата, за да не попаднат хора в капан на непроходимост, навременно евакуиране на закъсали хора – това са най-важните и трудни действия на всички отговорни институции в зимния период. Община Сливен поддържа непрекъсната връзка с дежурните екипи и щабовете. Правим добро като превенция“, каза от своя страна секретарят на Щаба инж. Снежана Кънева.

Участие в заседанието днес взеха отговорните длъжностни лица в Общинска администрация ,,Общинска инфраструктура”, „Екология“, „Общинска охрана и СОТ“, учебни, здравни, културни и социални дейности, представители на РС ПБЗН, ОД на МВР – Районно управление Полиция и сектор ,,Пътна полиция”, РЗИ, РДГ-Сливен, Електроразпределение-ЮГ, ВиК-Сливен, ОП ЗГВР, ОП ,,Градска мобилност”, Областно пътно управление.

В рамките на обсъждането стана ясно, че е приключила предварителната подготовка по зимното поддържане. Създадена е организация за постоянно дежурство на автомобили и длъжностни лица, които ще осъществяват контрол и координация с фирмите по почистването на улиците, спирките, тротоарите и местата за обществено ползване.