Община Нова Загора увеличава потребителите на социални услуги

БНР

Община Нова Загора ще увеличи броя на потребителите  през тази година на социални услуги. Наред с петте социални услуги в Центъра за обществена подкрепа, в Дневния център за деца с увреждания, в Защитеното жилище, в Дома за възрастни хора и в Домашния социален патронаж, ще продължи действието и на програмите „Асистентска подкрепа“ и „Грижа в дома“. Предвижда се и реформа в социалната сфера. За миналата година от различните социални услуги са се ползвали над 500 д. от уязвими групи, които са били обгрижвани от над 300 човека на 4-ри часов или 8-часов работен ден. Това съобщи за БНР-Стара Загора кметът Галя Захариева.

Общината е преподписала продължението на проекта „Топъл обяд“ за още 12 месеца. „От тази година ще работи второстепенен разпоредител с бюджетни кредити здравеопазване и социални дейности, който ще обедини всички услуги. Ще се увеличи броят  на ползвателите на  услугата за социална или медицинска грижа до 160 д. Готови сме да започнем и работа по проектите за „Изграждане на административен капацитет на общинските власти“ във връзка с новото социално законодателство и  „Бъдеще за нашите деца“, който ще предоставя консултантски грижи по пробелеми в детската възраст.“, съобщи кметът на община Нова Загора Галя Захариева.