Община Котел се превръща в областен логистичен център за два проекта

Бъдещата визия, която обединява миналото и настоящето в община Котел, чрез  прилагането на подхода „Лидер“ и в частност – на подхода „ВОМР“, беше представена в Котел. Презентацията беше свързана с новото лице на МИГ Котел-Сливен-Върбица, който ще се реализира чрез  прилагането на подхода „Лидер“ и в частност – на подхода „ВОМР“ по  Програмата за развитие на селските райони и в бъдеще ще се нарича Стратегически план за развитие.

Община Котел кандидатства и беше одобрена по подготвителната мярка и в момента изпълнява проект за създаване на Местна инициативна група Котел-Сливен- Върбица.

В състава на новия МИГ се предвижда да бъдат включени целите територии на общините Котел и Върбица, както и 16 населени места от община Сливен без естествено областния град, тъй като той не може да бъдат част от стратегическия план за развитие на селските райони.

До септември трябва да е готова новата стратегия, а в разработването ѝ участие ще вземат представители от трите общини.

Подбраните мерки, на които са се спрели от екипа, разработващ проекта са за многофондово финансиране като основно се набляга на Европейския земеделски фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд +

Стратегическият план дава възможност да се кандидатства в две опции. По критерий брой на население, кандидатстването е за финансиране за 3 млн. лева. Програма „Образование“, предоставя около 1 млн. лева. Програмите  „Развитие на човешките ресурси“ и „Конкурентоспособност и иновации“, отпускат финансиране по 1,5 млн. лева, а най-малко е финансовия ресурс на програма „Околна среда“, който е в размер на 258 хил. лева“. До началото на месец септември т.г., ще се кандидатства за финансиране на обща стойност над 10 млн. лева.

До тогава се очаква да се разработят всички задължителни необходими документи и да бъде разписана гореизложената стратегия, за да може в началото на месец декември Министерството на земеделието да обяви резултатите, съгласно регламентни изисквания.

„Ние, котленци, винаги през годините сме били в сянката на по-големия си областен административен център – Сливен. Днес, чрез организираната логистика, която сме готови да предложим, успяваме да докажем, че в много направления, административния капацитет на Община Котел е много добре подготвен и привлича към себе си всички общини в областта“, коментира кметът Коста Каранашев.

След презентацията за новия МИГ Котел-Сливен-Върбица, друга нова проектна идея на Община Котел обяви и зам.-кметът по „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи“ – Румен Стоилов.

Той обясни, че през последните месеци Община Котел е инициирала диалог между четирите общини от област Сливен – Община Сливен, Община Котел, Община Нова Загора и Община Твърдица за създаване на Местна инициативна рибарска група. Тя ще функционира на територията на цялата област. Този инструмент от европейските фондове, касае развитието на сектор „Рибарство“ също чрез подхода „ВОМР“ и включва развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ – аквакултурни стопанства, вътрешни водоеми и преработка на рибни продукти.

Според Стоилов, както община Котел, така и останалите три общини имат необходимите предпоставки за развитие на аквакултурни стопанства и на преработка на рибни продукти, затова Община Котел предприе тази инициатива, който на практика ще осигури бюджет за всички общини в рамките между 3-4 млн. лева.

В проекта, не се включени само проекти свързани с развитието на сектор „Рибарство“. По него ще могат да кандидатстват и самите общини, желанието си да развиват инфраструктура до наличните им водоеми, да се грижат за съществуващите такива, да насърчават развитието на нови аквакултурни стопанства и съответно да привличат инвестиции в сферата на преработването на рибни продукти. Територията на проекта обхваща четирите общини от областта, която е с население 172 хил. души и 117 населени места.

Инициативата е изцяло на Община Котел. Тя ще кандидатства за подготвителната мярка, съвместно с останалите три общини, след което до края на годината ще се подготви стратегия за развитие на територията.