Община Котел организира кампания за предаване на опасни отпадъци от отработени масла

Община Котел организира кампания за разделно събиране на отпадъци от отработени масла. Инициативата се провежда съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл“ ЕАД.

Гражданите на община Котел, които притежават отпадъци от отработени масла, ще могат безвъзмездно да ги предадат в събирателния пункт, който се намира в сградата на „БКС“ в гр. Котел, на ул. „Луда Камчия“.

Призоваваме всички към отговорно поведение и опазване на околната среда и отправяме апел да се възползват от предложената възможност.

За повече информация телефон: 0453/2336