Община Котел организира детски конкурс за изработка на най-красива мартеница-украшение

Участие в състезанието могат да вземат деца и ученици на възраст от 7 до 14 години.

Всяка мартеница трябва да бъде оригинална авторска творба. Всеки участник може да се състезава само с една мартеница.

Крайният срок на изпращане на творбите е до 20 февруари 2023 година, включително на адрес: 8970, гр. Котел, ул. „Раковска“ № 62, Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“.

Към всяка мартеница задължително трябва да бъдат посочени имената на участника, възраст, адрес, координати на училище и учител, с когото детето е работило, както и телефон за връзка.

Най-красивите и оригинални мартеници ще бъдат наградени. Първа награда- 100 лева, втора- 50 лева, а трета награда – 30 лева. Победителите ще бъдат обявени най-късно до 27 февруари 2023 г. на сайта на Община Котел: www.kotel.bg.