Община Котел обновява 4 обществени сгради със средства по Програма за развитие на селските райони

С безвъзмездно финансиране по линия на ПРСР, Общината обновява три обществени сгради в Котел и една в село Мокрен. Одобрените обекти са по два проекта: „Реконструкция, ремонт, оборудване, и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги“, който включва двете сгради на общинска администрация и сградата на кметството в с. Мокрен, а другия: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Г. Ст. Раковски“.

„Ползите от енергийните реконструкции ще бъдат видими за много съграждани, както за децата, така и за възрастните хора. В Котел, един от обектите, които подлежи на обновяване е сградата на гимназията, а другите два са сградите на котленската община. След въвеждането на мерките за енергийна ефективност, тези обществени сгради ще станат по-красиви и функционално по-добри. Фасадите на сградите ще бъдат цветово уеднаквени и така ще постигнем една мечта– красиво устроен архитектурен ансамбъл, който града заслужава“, коментира кметът Коста Каранашев.

На обществените сгради ще бъдат въведени всички съвременни мерки за енергийна ефективност– саниране, поставяне на топлоизолация, поставяне на дограма, ремонт на покрив, подмяна на отоплителната система и други необходими ремонти, според нуждите на обектите. Очаква се, чрез реализирането на проекта да бъдат спестени емисии на въглероден диоксид и икономия на енергия на сградите публична общинска собственост.

Бюджетът на проекта за енергийната реконструкция на административните сгради в Котел и кметство Мокрен е 760 000 лв., а 960 000 лв. са за училището в Котел.