Община Котел набира персонал за изпълнението на проект „Грижа в дома в община Котел“

Община Котел ще изпълнява проект № BG05SFPR002-2.001-0074 „Грижа в дома в община Котел“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома.

Предвидено е в Община Котел да бъдат наети 20 домашни санитари на трудов договор на пълен или непълен работен ден, две медицински сестри и един рехабилитатор на трудов или на граждански договори, един шофьор на услугата, един координатор на услугата.

Необходимите документи за кандидатстване за обявените позиции могат да бъдат видени на сайта на Община Котел в раздел „Съобщения и обяви“: https://kotel.bg/saobshteniya-obyavi/obyava-01122022/