Община Котел модернизира уличното осветление в града

Щастлив съм, че скоро Котел ще има модерно улично осветление. С модернизирането му ще намалим консумацията на електрическа енергия чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност.Предвиждаме изпълнението на дейностите да започнат през пролетта на 2021 г.

Общината подготви и защити проектното предложение за подобряване на енергийната ефективност чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел. Проектът, финансиран по Норвежкия финансов механизъм, предвижда подмяна на осветлението с нови енергоефективни LED осветителни тела на територията на целия град.

Стойността на проекта е 519 708.43 лв.