Община Котел кани всички желаещи да вземат участие в Коледен базар

Организацията на Коледен и Новогодишен базар стартира в Котел. Търговските обекти ще отворят врати на 6 декември 2021 г. и ще останат на разположение на клиентите до 6 януари 2022 година.

Дървените къщички ще бъдат монтирани на пл. „Възраждане“, като те ще бъдат електрифицирани. Условията за наемане на къщичките и заявленията за участие ще бъдат администрирани от отдел „Общинска собственост“ в сградата на Община Котел.

Заповед на кмета за организацията на Коледния и Новогодишен базар е на основание на общинската Наредба за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност и на Закона за местното самоуправление и местната администрация.