Общественият транспорт в Сливен иска заем, за да плаща стари задължения

Нов дългосрочен кредит за 1,450 млн. лева за „Пътнически превози“ в Сливен ще обсъжда Общинския съвет на сесията си на 28 август.

Заемът трябва да покрива стари задължения.

„В резултат от въведеното извънредно положение, причинено от пандемията, финансовото състояние на дружеството се влошава. Приходите от продажби за месеците март, април, май и юни са намалели с 44.6 % спрямо същия период на 2019 г. Намаленият пътникопоток води до намаление в размера на приходите и компенсациите. Предприети са мерки за ограничаване на разходите. Дружеството изплаща приоритетно заплатите на служителите, електроенергията и горивата, като задълженията към останалите доставчици се обслужват периодично, без да се допуска да се увеличават. Към момента задълженията на „Пътнически превози” ЕООД, гр. Сливен към НАП са 128 хил. лв., задълженията за гориво са 1 114 хил. лв., от които 126 хил. лв. неустойка за просрочени плащания, а задължението по ползвания банков заем е 347 хил. лв.“, казват от дружеството. Затова то иска нов заем, като с него ще плати за задължения за гориво и ще рефинансира ползвания към момента заем от ПИБ, като по този начин разходите за лихви ще намалеят с 50% на годишна база и това ще подобри ликвидността на дружеството, пише в предложението за сесията според Агенция „Фокус“.