Общественият съвет за Стария бряст беше учреден днес

Общественият съвет за Стария бряст беше учреден днес. В него членуват 19 души. Той беше създаден по идея на кмета Стефан Радев след провеждането на анкета за бъдещето на дървото. Участниците в допитването избраха на мястото да бъде направено произведение на изкуството. За целта Общественият съвет ще изготви статут на конкурс за проект. На първото заседание днес беше избрана работна група от шест човека, която да проучи и подготви предложение за статут. Той ще бъде обсъден от всички членове до 28 февруари.

За председател на Обществения съвет беше избрана Пепа Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“, двама заместник-председатели – скулпторът Кунчо Кунчев и Стефан Стефанов – председател на Фондация „Стария бряст“, секретар – журналистът Щилияна Василева.

 „Искахме чрез съвета да достигнем до максимално широк кръг от хора, които имат отношение към изкуството, към градоустройството и дори към историята на това емблематично място“, каза кметът Стефан Радев, който присъства на заседанието.

Състав на Обществения съвет за Стария бряст:

 1. арх. Петко Любенов – Председател на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България – Сливен;
 2. арх. Петър Койнов – Член на Управителния съвет на Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България – Сливен;
 3. инж. Анастас Кънев – представител на Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Сливен;
 4. инж. Иван Червенкондев – представител на Регионалната колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Сливен;
 5. Илиян Урумов – художник, председател на Представителството на Съюза на българските художници – Сливен;
 6. Ивелин Широв – художник, член на Представителството на Съюза на българските художници – Сливен;
 7. Стефко Кънев – скулптор, член на Представителството на Съюза на българските художници – Сливен;
 8. Кунчо Кунчев – скулптор, член на Представителството на Съюза на българските художници – Сливен;
 9. Добрин Добрев – журналист, председател на сливенското дружество към Съюза на българските журналисти;
 10. Щилияна Василева – журналист, член на сливенското дружество към Съюза на българските журналисти;
 11. Стефан Стефанов – общественик, председател на Фондация „Стария бряст“;
 12. Доброслав Иванов – общественик, Фондация „Стария бряст“;
 13. Лидия Димитрова – общински съветник, председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет – Сливен;
 14. Соня Келеведжиева – общински съветник, заместник-председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет – Сливен;
 15. Пепа Димитрова-Чиликова – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Община Сливен;
 16. арх. Лора Йовчева – гл. архитект на Община Сливен;
 17. Емилия Кючукова – гл. експерт в отдел „Екология“ на Община Сливен;
 18. Светлана Димитрова – гл. експерт в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ на Община Сливен;
 19. Д-р Николай Сираков – историк, директор на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен.