Образование и жилищно строителство са приоритетите в бюджета на община Нова Загора за 2022 г.

Финансовата рамка на бюджета на община Нова Загора за 2022 година е 50 186 150 лева, съобщиха от общинския пресцентър, след публично обсъждане. Тя е съобразена с фискалните правила и ограничения, определени със Закона за публичните финанси.

В разходната част на бюджета най-много са заложените средства за образование, следвани от тези за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда.

В Капиталовата програма в размер на 11 260 812 лева, са предвидени 2 657 744 лв. за текущи ремонти за социална и техническа инфраструктура.

Според кмета на общината Николай Грозев, проектът за бюджет е балансиран, с оптимизирани разходи и реалистично планирани местни приходи. По думите му, общинското ръководство продължава водената през последните години финансова дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както и ефективното усвояване на средства по оперативни програми.