Обрат с намереното момче в Ямбол

11-годишното момче е казало, че баща му го е заключвал