Областният управител упражни контрол върху над 1800 предложения и решения на общинските съвети

Областният управител Чавдар Божурски упражни контрол по законосъобразността, съгласно дадените му правомощия, върху 897 предложения и 989 решения на общинските съвети в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица през 2020 година, съобщиха от областната администрация.

Три решения на общинския съвет в Твърдица от 10 януари и 6 ноември м.г. бяха върнати за ново разглеждане заради административни пропуски. Те бяха свързани с изменения в Наредбата за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и за отпускане на еднократни финансови помощи на две лица.  Друго решение на общинския съвет в Твърдица, от 4 декември 2019 г., бе върнато заради съществен пропуск – на провелото се на тази дата заседание мнозинството е гласувало да не се увеличават трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на малките населени места, но без да бъдат посочени фактическите обстоятелства и мотивите за това. На 6 януари 2020 г. общинският съвет повторно е разгледал и е взел същото решение, но отново е допуснал пропуски в процедурата. Областният управител обжалва пред Административния съд в Сливен, който отмени оспорваното решение. По жалба на общинския съвет казусът стигна до Върховния административен съд. Втората и последна съдебна инстанция остави жалбата без разглеждане и прекрати делото.

Областният управител упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация съгласно Закона за администрацията.