Областният управител одобри проекти на „Напоителни системи“ и „В и К – Сливен“

сливен новини

Областният управител Чавдар Божурски одобри проекти на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Средна Тунджа и на „В и К – Сливен“ ООД. Възоснова на одобрените проекти бяха издадени разрешения за строеж, съобщиха от областната администрация.

Проектът на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Средна Тунджа  е за рехабилитация на 5 участъка от магистрален канал М–1–3  и за ремонт на помпена станция „Червенаково 1“  от напоителна система „Средна Тунджа“.  Предвидените дейности са на стойност  774 328,33  лева без ДДС. Финансирането ще е по ОП „Развитие на селските райони“.

 „В и К – Сливен“ ООД  ще работи по два обекта:  реконструкция на помпена станция при водоснабдителна система „Червенаково 1“ и ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите на същата водоснабдителна система. Единият обект е на стойност 1 013 548,21 лева без ДДС, а другият – 773 838,11 лева без ДДС. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Околна среда“.