Областният управител Минчо Афузов: Всеки ползва онлайн услуги, нека сме по-активни в преброяването

Електронното преброяване на  населението и жилищния фонд приключва в 24 часа днес, 30 септември. Областната преброителна комисия призовава  гражданите  през оставащите часове да се възползват от възможността за електронно преброяване.

Всеки ползва интернет и онлайн услуги, нека покажем по-голяма активност и по-добри резултати. По електронен път можем да преброим и възрастните си родственици, каза областният управител Минчо Афузов.

Срокът за електронното преброяване бе удължен с десет дни. То е бързо, лесно и безопасно за здравето и живота в условията на епидемия от COVID-19. Въпреки това, интересът сред жителите на областта остава по-слаб от интереса в повечето съседни области. Към момента под 20 на сто от населението на Сливенска област е използвало този метод.

До 10 октомври всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Гражданите, които са използвали електронната система, трябва единствено да предадат генерирания 15-цифрен индивидуален код.  При посещенията преброителите трябва да покажат служебна карта, да представят преброителна карта с указания за целта на преброяването. Всеки преброител трябва да носи синя предпазна маска за лице с надпис „Преброяване 2021“.  При съмнения и въпроси, гражданите могат да се обадят на телефон *2021.

От Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ съобщиха, че в момента се търсят преброители за следните местности в Сливен: Хисарлъка,  Среди дол – 5 преброителни участъка; Моллова кория, Карандила  – 2 преброителни участъка;  Дълбоки дол, Зарево Изгрев –   2 преброителни участъка;  Терасите, Бадемлика –  3 преброителни участъка; Каменка –  2 преброителни участъка.

Националното преброяване на населението и жилищния фонд се провежда на всеки 10 години в страните от ЕС. То е изключително важно, тъй като възоснова на събраните данни се формират политики за развитие и се разпределя финансов ресурс за всички сфери на обществено-икономическия живот.

Участието в преброяването е задължително. За отказ е предвидена глоба от 160 лева.