Областният управител Минчо Афузов участва в конференция на БТА за европейските фондове

Областният управител Минчо Афузов взе участие в регионална конференция, организираната по проекта на Българската телеграфна агенция „Европа в България: Общо бъдеще“. Тя се състоя днес в клуба на БТА в Сливен, намиращ се в сградата на Областна администрация.

Във форума участваха още: кметът на община Твърдица Атанас Атанасов, заместник-кметовете по европейски програми и проекти на общините Сливен, Нова Загора и Котел – Стоян Марков, Нина Генчева и Румен Стоилов, както и експерти от общинските администрации.

Конференцията бе открита от г-н Афузов, който представи кратка статистика за привлечените от общините на област Сливен европейски средства по оперативните програми „Региони в растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“ за програмния период 2014 – 2020 г. Той посочи, че Сливенски регион не е сред отличниците по усвояване на евросредства. Заедно с това не скри оптимизма си за потенциала на четирите общини от област Сливен за привличане на по-мащабно европейско финансиране през новия програмен период 2021 – 2027 година.

Областният управител коментира и участието си в изготвянето на новия стратегически документ – Интегрирана териториална стратегия на Югоизточния район, включващ областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Той подчерта, че благодарение на положените от страна на Областна администрация усилия и личното му настояване, в новата стратегия на ЮИР са включени четири проекта важни за целия регион: изграждането на четирилентов път Сливен – Ямбол, модернизация на ЖП линията Казанлък – Сливен – Зимница, построяването на пътна връзка от град Кермен до Автомагистрала „Тракия“, проектирането и изграждането на Индустриален парк „Източна Тракия“ в град Сливен.

В експозето си областният управител Минчо Афузов посочи още, че провеждането на широки предварителни обсъждания, съгласуването на общинските стратегически документи и намерения за проекти с областните администрации, с териториалните поделения на държавните институции, с бизнеса и гражданите са необходима предпоставка и гаранция за подкрепа, синхрон, ефикасност и прозрачност – както при вземането на решения, така и при осъществяването на проектните дейности.

Конференцията продължи с презентации на четирите общини – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, за най-значимите инфраструктурни, социални и образователни проекти, реализирани от тях през предходния програмен период и намеренията им за проектни интервенции през новия.

От страна на общините бяха направени предложения за облекчаване на отчетността по програмата „Топъл обяд“ и за повишаване и развиване на капацитета за разработване и управление на проекти в малките общини.

Конференцията в Сливен по проекта на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“ бе първата от поредицата подобни конференции в цялата страна.