Областният управител Минчо Афузов се срещна с директора на ТЕЦ Сливен

Областният управител Минчо Афузов проведе среща с Павлин Костов, директор на „Топлофикация Сливен – инж. Ангел Ангелов“, във връзка с предстоящия отоплителен сезон.

На срещата бяха коментирани проблемите на сливенското топлофикационно дружество, както и възможностите то да осигури парно отопление и топла вода за населението през зимния период.

“Наша обща цел е да положим максимални усилия за постигане на социално приемлива цена и да обезпечим парното отопление за гражданите за целия отоплителен сезон. Затова Областната администрация ще направи всичко възможно, в рамките на правомощията си, да съдейства за разрешаването на различни оперативни и административни проблеми на сливенската топлоцентрала. Трябва да се действа бързо и отговорно“, подчерта Минчо Афузов.

Инж. Павлин Костов изтъкна, че сливенската топлофикация продължава да изпълнява своите социални ангажименти към потребителите за поносима цена на парното, но не се ангажира с конкретна цена за новия отоплителен сезон. Причина за това са динамично променящите се и трудно предвидими фактори на икономическата среда. „Топлофикация Сливен“ работи с въглища от два основни източника: фабриката „Брикел“ в Гълъбово и внос от Узбекистан и Казахстан. И по двете линии съществуват обстоятелства, които възпрепятстват предвидимостта на доставките за топлоенергийното дружество.

Директорът на „Топлофикация Сливен“ обясни, че докато цената за потребителите се определя от КЕВР, цените на производствените суровини за ТЕЦ Сливен са пазарни, а в момента непрекъснато растат. Съществуват и проблеми с транспортирането и доставките на въглища от Казахстан и Узбекистан. Павлин Костов информира, че към момента са осигурени достатъчно въглища за началото на отоплителния сезон, но те няма да стигнат до края на месец април, когато той приключва.

В хода на разговора стана ясно, че, за разлика от останалите фирми, получаващи държавни субсидии като компенсация за високите цени на ел. енергията и горивата, до момента „Топлофикация Сливен“ не е получила никаква помощ от страна на държавата.

В края на срещата инж. Костов потвърди ангажимента на ТЕЦ Сливен да обезпечи поносима цена и предвидим отоплителен сезон за сливенските потребители, въпреки сложността на ситуацията и рисковете.