Областният управител Минчо Афузов: Основната ни задача бе да бъдем полезни на гражданите

Областният управител на Сливен Минчо Афузов и екипът му встъпиха в длъжност в края на май т.г.  От началото на мандата досега обществеността е редовно информирана за дейността на администрацията. Областният управител публикува на личната си страница във фейсбук седмични отчети за свършената работа. Основните приоритети бяха:

първо, ограничаване на риска от  разпространение на заболяването от  COVID-19 – за целта бе осъществена активна разяснителна кампания за ползите от ваксините сред лидерите на местните общности, кметовете на малки и трудно достъпни населени места, допълнително бе улеснен достъпа до имунизация срещу COVID-19 с разкриването на два мобилни кабинета, извършени бяха превенция и проверки от контролните институции за спазване на противоепидемичните мерки;

второ, организиране на свободни и демократични избори – за нормалното протичане на трите избора  за парламент и избора за президент бе осъществена разяснителна кампания за машинното гласуване, бяха осигурени пробни демо машини в четирите общини;  проведоха се срещи с ОД на МВР и Окръжната прокуратура за превенция на купения вот и изкривяванията на изборния процес. Назначеният областен екип за изборите създаде ефективна  организация за провеждането им. В резултат на това хората гласуваха спокойни, че вотът им няма да бъде опорочен. Бяха осигурени много добри условия за работата на РИК;

трето, обхващането и задържането на децата и учениците в образованието – въпреки затрудненията,  породени от епидемичната обстановка, работата на екипите за обхват продължи.  По инициатива на областния управител и екипа му започна проучване на възможностите за разкриване на ученическо общежитие за учащите в Сливен младежи от други населени места и области.

„Смисълът на усилията, които положихме, бе да бъдем полезни на хората.  Да изпълним основното си задължение в полза на държавния интерес, но и да бъдем ефективни, за да бъдат разрешавани проблемите на гражданите. Трябва да подчертая, че заварих работеща администрация, с компетентни и опитни специалисти. Служителите вложиха усърдие за срочното изпълнение на всички задачи, които бяха на дневен ред. В случаите, когато се налагаше, успяхме да установим ефективен контакт с министерства и държавни структури, за да  намерим решения“, заяви Минчо Афузов.

От май до декември областната администрация работи за изпълнение на следните задачи в служба на държавния и обществения интерес:

-Служителите от специализираната администрация съставиха 296 акта за частна и публична държавна собственост за нуждите на големи национални инфраструктурни проекти. 116 от тях бяха в полза на ДП „Национална железопътна компания“ за осъществяването на инфраструктурен проект, свързан с жп линията Пловдив – Бургас, както и 32 акта – на транспортното министерство по същия проект.

-Бяха осъществени продажби на три имота към законно изградени сгради в село Бяла паланка и терен със сгради на Сливенските минерални бани.

-Бяха издадени 334 удостоверения, след извършени обстоятелствени проверки по искане на заинтересовани лица, за наличие на липса на акт за държавна собственост.

-Значително се увеличи интересът към сравнително новата услуга: издаване на апостили  – заверки на документи за гражданско състояние, необходими за представяне пред властите в чужбина. За периода бяха издадени 540 апостила.

-В срок бяха изпълнени необходимите дейности, в резултат на което бе одобрен ПУП за изграждането на външно електрозахранване на базова станция на един от мобилните оператори в землището на село Жълт бряг. С това ще бъде подобрена значително свързаността на абонатите от труднодостъпни населени места в района.

-Изработена бе Програма за намаляване на риска от бедствия, както и Програма за изпълнение на областната политика за безопасност на движението по пътищата през 2022 година. Документите са публикувани в сайта на администрацията.

-Извършена бе обстойна проверка на всички 114 язовира, намиращи се на територията на Сливенска област. Междуведомствена комисия направи огледи на място. На всеки собственик е представен протокол с предписания. Общата оценка за състоянието на водните обекти е добра. Двата най-големи язовира, от значение за националната сигурност – „Жребчево“ и „Асеновец“, са в много добро техническо и експлоатационно състояние.

-През периода в администрацията бе въведен новият подход за самооценка на работата на служителите по европейския стандарт CAF 2020.

-От май до декември бяха осъществени проверки и контрол на 548 предложения и на 567 решения на общинските съвети в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.  Бяха върнати две решения за отстраняване на технически пропуски и привеждането им в съответствие със законодателството: на общинския съвет в Твърдица и на общинския съвет в Нова Загора.

-В областната администрация бяха получени 72 жалби и сигнали от граждани, за чието разрешаване бяха потърсени ресорни държавни структури в Сливен, министерства, прокуратура, ОД на МВР, РДНСК или общините.  Значима част от сигналите бяха свързани с проблеми в земеделието и във В и К – сектора. Всички жалбоподатели бяха информирани в срок за предприетите действия.

Във връзка със сигналите, които засягаха големи общности или цялото население на областта, областният управител Минчо Афузов и екипът му предприеха следните действия:

–  земеделски производители от областта настояха за по-ефективно управление на Пазара за плодове, зеленчуци и цветя, като бъдат въведени преференциални наемни цени за местните производители и облекчения при използването на хладилните площи. Областният управител информира принципала – Министерството на икономиката. Очаква се становище;

– стопани от населени места в община Котел сезираха областния управител за дългогодишни проблеми, предизвикани от безконтролното придвижване на безнадзорни пасищни животни, злоупотреби с подпомагането на недобросъвестни стопани, наличието на виртуални животни и др. Областният управител информира Министерството на земеделието и Българската агенция по храните. В резултат на това бяха извършени проверки, които приключиха със заличаването на три животновъдни обекта, регистрирани на едно и също място – в полуразрушена постройка в село Медвен. В ход е и предварително производство за усвояваните от стопанина средства за подпомагане за период от 10 години;

– по сигнали на стопани от община Котел бяха извършени проверки в животновъдни обекти, при които бяха установени пороци в регистрацията, несъответствие между регистрираните и реалните животински единици, липсващи марки и др. Работата по проверките продължава. Областният управител проведе среща с представители на Областна дирекция „Земеделие“,  ОДБХ и икономическата полиция, на която бяха направени предложения за засилен и ефективен контрол. Очакват се писмените предложения на посочените институции, които ще бъдат  внесени в Министерството на земеделието и БАБХ;

– по сигнал на изп.директор на ДП „Национална железопътна инфраструктура“ бе проведена среща с представители на „Вътрешна сигурност“ към държавното предприятие, на ОД на МВР и на община Нова Загора.  Бяха обсъдени рисковете от кражбите на баласта, вандалските посегателства и преминаването през нерегламентирани места на железния път Хан Аспарух – Нова Загора – Коньово. Областният управител сезира Министерството на транспорта и информационните технологии и Министерството на вътрешните работи и настоя да бъде осигурено засилено присъствие на жандармерията, за да се пресекат посегателствата, да бъде увеличен състава на охранителна полиция в РУ на МВР – Нова Загора и да бъдат предприети спешни действия за изграждането на защитна стена в рисковия участък;

– по молба на община Сливен бяха предприети необходимите действия за осигуряване на достъп и последващо социализиране на тракийската гробница в с. Калояново. Вече е налице възможност общинската администрация и Министерството на културата да извършат необходимите административни актове за окончателно разрешаване на проблема;

– по получени сигнали от инициативния комитет „Нова Загора иска да диша“ във връзка с дейността на инсталацията за биогаз в града и поставено искане да бъде временно преустановена дейността на инсталацията до отстраняване на проблемите, областният управител сезира и поиска информация от всички институции, ангажирани с контрола на подобни производства, за което подателите на сигнала бяха своевременно уведомявани. В правомощията на областния управител не съществува възможност със свой акт да открива или закрива производства;

– по получени сигнали от граждани и от ръководството на „В и К – Сливен“ ЕООД областният управител сезира В и К – холдинга и МРРБ за спешната нужда от допълнително финансиране към европроекта за нова В и К – инфраструктура в сливенския кв. „Речица“.  Той е на стойност 30 млн. лева и по него вече се работи. Средствата са необходими, тъй като е предвидено финансиране само за нова канализация, но не и за подмяна на остарялата водопроводна мрежа, която я съпътства. Областният управител проведе лични срещи с Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в резултат на което от МРРБ бяха осигурени 5 млн.лева за ремонт на водопроводите. Тези средства обаче не бяха усвоени от община Сливен;

– областният управител сезира Министерството на вътрешните работи за необходимостта от финансиране в размер на 20 600 лева, с което да бъде разкрита лаборатория за анализ на наркотични вещества в Сливен. Това ще спести разходи за над 10 000 лева годишно, тъй като са тези анализи се използват платените услуги на лаборатория в друг областен град. Очаква се отговор на писмото.

През изминалите месеци администрацията посвети време и активности на традиционни за нейния календар събития: отново бе връчена наградата „Златно сърце“ , която този път получи ученикът Митко Петров от с.Градец, спасил живота на семейство съседи при пожар; със съдействието на Министерството на външните работи и на дипломатите ни в САЩ бяха поднесени цветя на гроба на Стефан Панаретов – първия български дипломат в Америка;  проведоха се четенията в с.Медвен, посветени на Захарий Стоянов, с участието на изследователи и издатели; приобщихме към традиционните конкурси за есе ученици от цялата област, включително и от Болградската гимназия в Украйна, които твориха за приноса към националната ни история на две ярки личности от Котленския край  – Захарий Стоянов и Георги Раковски, и др.

„Искам да благодаря на всички институции, с които бяхме партньори в инициативите през изминалите седем месеца. Специална благодарност отправям към заместниците ми Димитринка Петкова, Антоний Андонов, към главния секретар Кирил Аврамов и всички служители на областната администрация. Вярвам в силата на отбора”, заяви областният управител Минчо Афузов.