Областният управител издаде заповед за определяне на пунктовете за изкупуване на череши

Със своя заповед от 11.05.2023 г. областният управител разпореди кметовете на общини да определят местата на пунктовете за изкупуване на череши. В в срок до 31.05.2023 г. списъци с местата на пунктовете трябва да бъдат представени в Областна администрация Сливен, Областна дирекция на МВР – Сливен и в Регионален отдел „Метрологичен надзор“ ЮИБ – офис Сливен, на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

За запознаване с цялата Заповед, отворете прикачения файл.

Заповед на Областния управител