Областната администрация в Сливен за пореден път алармира за нерегламентирана автоморга в село Чинтулово

Областната администрация в Сливен за пореден път алармира за нерегламентирана автоморга в село Чинтулово, съобщиха от пресцентъра на институцията. Както БТА писа, през март, м.г. за проблема бе сезирано МОСВ.

„В село Чинтулово назрява тежък екологичен проблем с тенденция да прерасне в екологична катастрофа.Ще сезираме отново Министерството на околната среда и водите, Министерски съвет, сливенските депутати, медиите и ако е необходимо – международните екологични организации за това, че районът на Чинтулово се превръща в национална автоморга и екологична бомба“, заяви на работна среща по темата заместник областният управител Антоний Андонов.

Незаконната дейност е от няколко години, като село Чинтулово и отчасти селата Селиминово и Гавраилово трайно се превръщат в национална база за изкупуване на излезли от употреба автомобили, които впоследствие се разкомплектоват в множество частни дворове. След това автомобилните части се предават на вторични суровини, а гумите се сортират и струпват в имотите или направо се изхвърлят в околността. Маслата от разфасованите автомобили, в които има много високо съдържание на вредни и канцерогенни вещества, се изливат директно и свободно в природата, откъдето попадат в почвите и респективно – във водоизточниците на района.

Взети от РИОСВ проби и анализ на почвите в един от тези имоти (поради невъзможност да се влезе в останалите) е показал наличие на замърсяване на цялата площ с нефтопродукти, в които съдържанието на вредни вещества е десетки пъти над допустимите норми, като много от показателите доказват канцерогенност. Тези масла и отвори пропиват през повърхностния почвен слой и замърсяват трайно почвите и водите в района.

В хода на дискусията институциите за пореден път обясниха, че макар дейността да е мащабна и изцяло незаконна, органите на екологичния контрол, местното самоуправление, реда и правосъдието не са в състояние да се справят с проблема. Като причина те изтъкнаха пропуски в законодателството и нормативната база. Стана ясно също, че налаганите административни санкции не постигат желания ефект, тъй като извършителите и организаторите на незаконния бизнес имат добри консултанти, юридически съветници и немалко пари, с които плащат наложените глоби (ако изобщо се стигне до такива), продължавайки да разгръщат дейността си. Справка за наложените санкции по линия на незаконния транспорт на излезли от употреба автомобили до с. Чинтулово показва, че от януари 2022 до момента са издадени 63 наказателни постановления за 57 500 лева, платените глоби са за 32 000 лв., като един от санкционираните е платил 6 броя глоби на стойност 6 500 лева.

Представители на РИСОВ и на полицията потвърдиха, че е установена практика контролните органи да не биват допускани до имотите, където се осъществява ракомплектоването на автомобилите, а служители на РИОСВ – Стара Загора продължават да са обект на агресия и заплахи.

Кметът на Чинтулово посочи, че за жителите на селото това е поминък. Според думите му, трудовата заетост в този бранш, макар и незаконна, е намалила значително кражбите и набезите в населеното място и околността.

От страна на Община Сливен многократно са предприемани мерки за почистване на силно замърсените райони и местности около село Чинтулово, като разходите за това са за сметка на общинския бюджет.