Областната администрация в Сливен обяви Национален конкурс за ученическо есе „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“

Снимка: Уикипедия

Областната администрация в Сливен обяви Национален конкурс за ученическо есе на тема „Захарий Стоянов – летописецът на националната революция“, съобщиха от пресцентъра на администрацията, която е организатор на конкурса съвместно с Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ в Сливен, община Котел, Историческия музей в Котел и кметството в село Медвен.

Конкурсът се организира за четвърта поредна година, като целта е да се поощри интересът на учениците от средните училища към епохата на Възраждането и към делото на бележития българин, роден в Медвен.

Участниците ще се включат в Четвъртите четения, посветени на Захарий Стоянов, в родното му село Медвен.

Право на участие имат ученици от 9-и до 12-и клас, като всеки работи с научен ръководител – учител по история, български език и литература или музеен работник. Участниците имат право да пишат аргументативен текст – интерпретативно съчинение или есе по едно от произведенията на Захарий Стоянов, като сами изберат заглавие на своята работа: „Васил Левски – Дяконът: Черти из живота му“; „Васил Левски: Дяконът“, „Записки по българските въстания“; „Априлското въстание“; „Дълг и чест: Христо Ботйов“; „Христо Ботйов: Опит за биография“;  „Четите в България“; „Знаеш ли ти кои сме?“

Съчиненията трябва да бъдат с обем до 4 печатни страници – шрифт Times New Ro 12 и да се изпратят в два екземпляра с посочени трите имена на автора, училището, класа и телефон за връзка на адрес Областна администрация Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3 до 20 юни 2022 година.

Резултатите ще бъдат обявени на 30 юни, а награждаването ще бъде на 6 септември 2022 г. в с. Медвен.