Областна администрация Сливен предприема мерки за подобряване достъпа на трудно подвижни хора до здравните заведения

Областна администрация подготвя писма до няколко институции по повод постъпили жалби на граждани с увреждания за проблемите, с които те се сблъскват при достъпа си до здравни заведения и сгради на институции в град Сливен.

Такова писмо ще бъде изпратено до Община Сливен, заради неработещия от дълго време асансьор в ДКЦ – 1. Сградата на „Диагностично – Консултативен център 1 – Сливен“ е общинска собственост, а самото дружество също е общинско, с принципал Общинския съвет.

Подобни писма ще бъдат изпратени и до РЗИ, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на потребителите в Сливен, с цел проучване има ли и други здравни заведения, обслужващи голям поток от пациенти, които не са изпълнили задълженията си за достъпност на архитектурната среда по Закона за хората с увреждания.

При неизпълнение на мерките за достъп до здравните заведения, ще бъде сезирана Дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството“ при Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която съгласно чл. 14, т. 2 от Устройствения правилник на Агенцията за хора с увреждания извършва проверки за спазването на правата на пациентите в лечебните заведения, както и Дирекция „Защита правата на пациентите“ в Министерството на здравеопазването.