Областна администрация Сливен предложи конкретни решения за справяне с недостига на дърва за отопление в село Ябланово

В късния следобед вчера заместник-областният управител Антоний Андонов се срещна с жителите на котленското село Ябланово. Причина за поисканата от Областна администрация среща с яблановци бе изявление, направено от кмета на община Котел Коста Каранашев, за евентуално обявяване на бедствено положение в района заради дефицит на дърва за отопление в селата Ябланово, Тича, Градец, Соколарци и Малко село.

В срещата, която премина при голям интерес от страна на жителите на Ябланово, взе участие и директорът на Държавно горско стопанство – Тича Красимир Николов.

В началото на разговора с хората Антоний Андонов подчерта, че от месец август насам, по инициатива на областния управител Минчо Афузов, Областна администрация е провела поредица от заседания с участието на горските структури от региона, с основна тема: количествата, организацията на доставките и цената на дървата за огрев за местното население. По време на тези работни срещи е станало ясно, че заявените количества дърва от общините на област Сливен за 2022 г. са с 40 000 куб.м повече в сравнение с 2021 г. – те с нараснали от 125 000 куб.м за 2021 г. до 165 000 куб.м за 2022 г. Една от причините за това е преориентирането на част от домакинствата към отопление на твърдо гориво поради високата инфлация при течните горива и другите видове топлоенергия. Друг коментиран проблем е бил отказът на голяма част от фирмите доставчици на дърва да работят за населението, с мотива, че това не е достатъчно рентабилно за тях. Загубата на интерес от страна на фирмите, добиващи и търгуващи с дърва, е довел до огромен натиск върху горските стопанства. Те обаче не могат да се справят с рязко нарасналите нужди, тъй като количествата добивана от тях дървесина са строго регламентирани в плановете им за дърводобив за всяка календарна година. Антоний Андонов припомни също, че още през август Министерството на земеделието е предприело мерки за ограничаване на износа на дървесина и е провело среща с големите фирми в дърводобивния бранш, на които недвусмислено е било заявено, че обезпечаването на дърва за населението е приоритет за държавата.

Жителите на село Ябланово поставиха пред заместник-областния управител редица от най-тревожните проблеми, свързани с доставките на дърва. Те поискаха да знаят защо се продават земи и гори в землището на селото, а местното население остава без дърва и защо е променена предишната система, при която те сами са добивали регламентираните по 10 кубика дърва за огрев, но в момента са принудени да се снабдяват през частни фирми. Попитаха още защо от няколко години доставките на дърва закъсняват, защо не се допускат камиони на всички фирми при извозване на дървата за огрев до домовете на хората и защо някои семейства от селото са получили по 30-40 кубика, а други все още чакат дървата си и студуват. Директорът на ДГС – Тича подчерта, че от страна на Горското се спазват всички изисквания на действащата нормативна уредба, но призна, че има организационни затруднения. До момента са изпълнени около 80% от предварително подадените заявки за дърва – 7 000 куб.м от около 8 000 куб.м, но впоследствие са били подадени заявления за още 7 000 кубика дърва. Красимир Николов информира още, че на ден се добиват средно около 80 куб.м дървесина и има налични добити количества, но транспортирането на дървата не е в правомощията на ДГС. В някои случаи сечищата се намират на 50 км от населеното място, което значително оскъпява доставките. С оглед на кризисната ситуация, ДГС – Тича е получило разрешение за добив на още около 1 000 куб.м дървесина от участък в близост до село Ябланово.

От своя страна заместник-областният управител Антоний Андонов бе категоричен, че осигуряването на дърва за хората през зимата е сред най-важните приоритети за Областна администрация Сливен. Той заяви, че ще бъдат използвани всички правомощия и механизми на институцията, за да не останат домакинства в Ябланово без отопление през зимния сезон. В хода на обсъжданията заместник-областният управител предложи няколко практически стъпки за излизане от стресовата ситуация. Едно от тези предложения бе с предимство да бъдат доставени по 5 куб.м дърва за огрев на всички домакинства без изпълнени заявки, за да не останат хора на студено, а след покриването на този минимум да се пристъпи към доставка на полагащите им се по още 5 куб.м дърва. Друго от предложенията му бе списъкът със заявките за следващата година да бъде изготвен най-късно до края на месец април, за да може още през лятото да започнат добивът и доставките на дърва. И двете предложения, както и настояването кметът на селото да се ангажира с подаването на заявленията към Горското стопанство, бяха приети с огромно одобрение.

Хората в село Ябланово посрещнаха с благодарност бързата реакция и искрената ангажираност на Областна администрация с жизненоважния за тях проблем – осигуряването на отоплението през зимата, и на няколко пъти аплодираха спонтанно Антоний Андонов. В края на срещата те изразиха надеждата си, че ще посрещнат следващия зимен сезон, когато са и следващите местни избори, с доставени дърва, за да няма предизборни спекулации с правото им на отопление.