Областна администрация се ангажира с решаването на проблема с материалната база на Спешното отделение към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“

Областна администрация Сливен ще съдейства при решаването на проблема с материалната база на Спешното отделение към МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. Това стана ясно след среща днес на областния управител Минчо Афузов и неговия заместник Антоний Андонов с изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

Целта на срещата бе да се обсъдят вариантите за строителство на нова сграда за нуждите на мултипрофилното Спешно отделение към най-голямата болница в областта.

Строителството на ново Спешно отделение за МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ е част от проекта на Министерство на здравеопазването „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на спешните отделения на болници на територията на Югоизточен район за планиране“, който е част от по-големия проект: „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по ОПРР 2014 – 2020. Строителните дейности в Сливен обаче изобщо не са започвали, въпреки че има проведени процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител и надзор. Причината е, че фирмата, подписала договор за строителство на обекта още през юли 2021 година, настоява за индексация на сумите за строително-монтажни работи. През 2022 година Министерство на здравеопазването е отпуснало допълнителни средства за индексация на сключените договори за ремонт на спешните отделения в страната, но само за тези, по които има стартирали строително-ремонтни дейности. За обекта на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ обаче строителните работи изобщо не са започвани. Поради тази причина обектът не е включен в списъка за индексация на цените.

В хода на срещата изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – д-р Васислав Петров запозна ръководството на Областна администрация с предварително осъществените строително дейности, улесняващи и поевтиняващи строителството на ново Спешно отделение. На терена, отреден за изграждане на отделението, със средства на болницата е изграден първи сутеренен етаж, заедно с прилежащата техническа инфраструктура. По този начин са осъществени подравняване и подход за линейки, както и възможност за бърз достъп до основния корпус на лечебното заведение. Върху тази вече изградена база, би трябвало да се построи и самото Спешно отделение, с разгъната площ от 900 кв. метра. За съжаление, към момента съдбата на този проект е под въпрос.

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ е уведомил Министерството на здравеопазването, че лечебното заведение не разполага с алтернативна материална база за преместване на Спешното си отделение. В момента то дели крайно нефункционална, недостатъчна и неотговаряща на съвременните медицински стандарти площ с Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен.

В края на обсъжданията г-н Афузов предложи своето съдействие за организирането на спешна среща с министъра на здравеопазването Асен Меджидиев, ресорния заместник-министър и експертите от МЗ, отговарящи за изпълнението на проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ по ОПРР 2014 – 2020“.

„Трябва да бъде намерено прагматично решение за изграждането на модерно и покриващо европейските стандарти Спешно отделение към най-голямото лечебно заведение в област Сливен“, категоричен бе областният управител.