Областна администрация съдейства на две сливенски училища за решаване на проблемите им с материалната база

Областният управител Минчо Афузов изпрати писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на образованието и науката за разрешаване на проблеми с материалната база на две сливенски училища – Основно училище „Братя Миладинови“ и Професионалната гимназия по механотехника.

С това писмо се предлага, след разглеждане на образователните, финансови и юридически аспекти, Министерски съвет да вземе решение за прехвърляне в собственост на Община Сливен на сграда, която към момента е със статут на държавна собственост и е предоставена за ползване на Професионалната гимназия по механотехника (ПГМ) в Сливен. Това е бившата сграда на СПТУ по машиностроене в промишлената зона на града. От 2007 г. сградата не се използва по предназначения, но годишната ѝ охрана и издръжка затормозяват бюджета на ПГМ. От друга страна, със свое писмо до Регионалното управление на образованието, Областна администрация и Община Сливен, директорът на ОУ „Братя Миладинови“ уведомява, че материалната база на повереното му училище е недостатъчна за преминаването към едносменна организация на учебния процес. Този проблем би могъл да бъде решен чрез предоставяне на бившата сграда на СПТУ по машиностроене за нуждите на училището.

След положително становище от Регионалното управление на образованието и взето решение на Общински съвет – Сливен, бяха изпълнени условията за по-нататъшно придвижване на процедурата по прехвърляне на сградата и прилежащия ѝ терен от Професионална гимназия по механотехника – на Община Сливен и респективно на общинското училище ОУ „Братя Миладинови“.

„Оказахме максимално съдействие на учебните заведения за достигане до този заключителен етап по прехвърляне на собствеността. Очаквам Министерски съвет да одобри нашето предложение“, коментира областният управител Минчо Афузов. „Считам, че това решение е в интерес и на двете училища. Надявам се разширяването на материалната база на Основно училище „Братя Миладинови“ да доведе до добри резултати в обхвата, задържането в училище, грамотността и образователния процес“, добави още той.