Областна администрация поиска официална информация за хода на водния проект в гр. Сливен

В отговор на многобройни сигнали за трудна пътно-транспортна проходимост и нарушени пътни настилки в гр. Сливен, Областна администрация поиска с писмо официална информация за изпълнението на дейностите по проекта за водния цикъл на града и създадената временна организация на движение.

В отговора се посочва, че при изпълнение на строително-монтажните дейности, свързани с подмяна на съществуващите водопроводни и канализационни системи на гр. Сливен, се следва стриктно одобреният технически проект, част от който е Временната организация на движението. Проектът е съгласуван с всички институции, включително ОД на МВР, Областно пътно управление, като въз основа на това е издадено Разрешение за строеж от главния архитект на Община Сливен. Преди започване на изкопни работи, избраният изпълнител – ДЗЗД „Аква Инженеринг Сливен 2020“, изготвя текущ проект за временна организация и безопасност на движението за участъка, в който предстои да се започне работа. Изготвеният план се съгласува с ОД на МВР, общинската фирма „Пътнически превози“ и Община Сливен, като при необходимост се посочва обходен маршрут.

Относно крайния срок, в който ще бъде възстановено нормалното движение, от ВиК дружеството информират, че в съответствие с графика на изпълнителя, дейностите по реконструкция на проводите и съпътстващите ги съоръжения в гр. Сливен в основната си част ще продължат до края на месец септември. В този период ще бъдат завършени едни обекти, а паралелно ще стартират дейности по други. След края на период, за изпълнение ще останат някои по-малки участъци, които биха засегнали в по-малка степен движението в гр. Сливен. Успоредно със строително-ремонтните дейности, ще се извършва възстановяване на асфалтовите настилки.

Към настоящия момент се изпълняват дейности в следните участъци:

– Пресичане на републикански път II- 53 – Дамарски мост – без отбиване на движението по обходни маршрути;

– Канализационен колектор по бул. „Христо Ботев“ с пресичане на бул. „Панайот Хитов“ – без отбиване на движението по обходни маршрути;

– Подмяна на водопровод по ул. „Драгоман“ с частично отбиване и намалена проходимост;

– Пътно-възстановителни работи по бул. „Тракия“ и ул. „Овчарска“ с частично отбиване и намалена проходимост.

В периода 10.07.2023 г. до 31.08.2023 г. предстоят дейности по:

– Подмяна на водопроводната мрежа по бул. „Цар Симеон“ и ул. „Братя Миладинови“ – съгласно техническия проект за временна организация и безопасност на движението с обходни маршрути, съгласувани с ОД на МВР