Областна администрация бе домакин на семинар за доброволните формирования по защита на населението

Семинар на тема „Доброволни формирования в област Сливен“ се състоя днес в зала „Георги Данчев“ на Областна администрация. В него взеха участие областният управител Минчо Афузов, заместник-областният управител Антоний Андонов, представители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, ръководството на Регионална дирекция ПБЗН в Сливен, началниците на четирите регионални служби „Пожарна безопасност и защита на населението“, експерти от четирите общински администрации в област Сливен, кметове на кметства и доброволци.

Целта на семинара бе участниците да бъдат запознати с документа „Стратегията за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България с период на действие 2021 – 2030 година“, както и с настъпилите и предстоящи промени в нормативната уредба, свързани с дейността на доброволните формирования.

Срещата протече под формата на презентация и дискусия в изключително конструктивен дух. Задавани бяха конкретни въпроси и направени предложения за подобряване дейността на доброволните формирования, обменени бяха опит и идеи, свързани с прецизиране на системата за оповестяване, подобряване на материално-техническото обезпечаване, анализ на рисковете и пренасочване на доброволческите сили в някои критични локации и др.

В рамките на семинара, в зала „Георги Данчев“ бе експонирана и изложба с акварелни творби на сливенския художник Иван Кънев, представящи реални критични ситуации, случили се на територията на област Сливен.

В края на събитието представителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ коментираха, че доброволните формирования в област Сливен са изключително активни, отговорни и добре организирани, което е предпоставка за задълбочаване на сътрудничеството между местните, регионални и централни структури по защита на населението.

Предстои увеличение в личния състав на доброволните формирования в област Сливен: за община Сливен – от 20 на 40 души, в община Нова Загора – от 15 на 30 щатни доброволци, в общините Котел и Твърдица – от 15 на 20 служители в доброволните формирования.