Област Сливен е сред засегнатите от предстоящото преструктуриране на въгледобива в Маришкия басейн

Близо 1000 са жителите на област Сливен, които работят в енергийните/добивните предприятия в Маришкия басейн. Това става ясно от публикувания Териториалне план за справедлив преход на Стара Загора.

40% намаляване на емисиите или отказ от въглищата до 2038 г., България е поела ясни ангажименти за отказ от икономика на изкопаеми горива и въглища. Затова е по-добре да сме подготвени и хората в най-засегнатите региони от затварянето на мините да успеят да се преквалифицират и да намерят нови сфери за професионално развитие. Защото концентрирането на прехода в един период и случването му изведнъж може да доведе до загуби от поне 877 млн. лева на година от брутна добавена стойност, ако не бъдат предприети мерки сега.

Област Сливен е сред общините-донори на работна ръка за ТЕЦ-овете и мините и предстоящото им затваряне или преструктуриране ще се отрази на заетостта на жителите й. Според официалната справка от 2020 г. тя се нарежда на трето място сред общините-донори на работници за комплекса Марица Изток. По-силно засегнати ще са обаче Стара Загора и Хасково.

През 2020 г. енергийните/добивните предприятия привличат работна ръка от следните области: Стара Загора – 8,2 хил. души; Хасково – 1,5 хил. души; Сливен – 0,9 хил. души; Ямбол – 0,6 хил. души; други – 0,1 хил. души.

Процесът на справедлив преход към неутрална по отношение на климата икономика обхваща цялата територия на област Стара Загора. Там най-засегнатите общини са Раднево и Гълъбово, заедно с главния градски и икономически център Стара Загора. Освен това енергийният комплекс „Марица изток“ (който включва четирите ТЕЦ-а – ЕЙ И ЕС-3С „Марица Изток I“ ООД , „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, Контур Глобал Марица Изток 3 АД , ТЕЦ „Брикел“ ЕАД и „Мини Марица-изток“ ЕАД) събира пътуващи от други административни области – Ямбол, Сливен и Хасково.

Преходът към неутрална по отношение на климата икономика в Стара Загора може да засегне до 80% от работните места в минните и енергийните предприятия, базирани на въглища.

Стара Загора е сред петте области с най-ниски нива на безработица в България и е на първо място в региона. Въпреки това в енергийния комплекс „Марица изток“ значителна част от засегнатата работна сила наближава пенсионна възраст, но пък 90 % от пряко засегнатата работна сила ще продължи да бъде в трудоспособна възраст през 2026 година.

Но постепенно трябва от сектора на въглищата да се премине към алтернативни дейности и нови работни места.

Такива дейности и сектори ще бъдат напр. веригата за доставка на фотоволтаични панели (от сглобяване до рециклиране), електрическо оборудване и технически елементи за фотоволтаични панели, кабели, инвертори, алуминиеви рамки за фотоволтаични системи, електролизери за водород, допълнително оборудване за водород – тръби, клапани, автоматизация и т.н., оборудване за съхранение на електроенергия – батерии, инструменти, резервни части и др.

В специалната глава за Справедлив преход е описано, че окончателната дата за затваряне на въглищата ще бъде записана в акт на Народното събрание през 2023 година. Това е факт, който ще се случи, но въпросът е кога. Това ни навежда на мисълта, че каквито и промени да поискаме от ЕК в Плана, ние задължително трябва да се подготвим за неизбежното и към отдавна поетите ангажименти да се откажем от въглищата в името на общата цел на ЕС за намаляване с 55% на емисиите до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 година.

От Териториалните планове за справедлив преход, включени в екологичната оценка на програмата става ясно, че както беше предложено от последния редовен кабинет финално държавна компания ще управлява преструктурирането на въглищните региони. Предвижда се предприятието, което ще поеме рекултивацията на въглищните терени да бъде създадено през тази година, за да започне процеса на планирането.