Област Сливен е на двадесет и второ място у нас по заетост на населението, показват статистически данни

Област Сливен е на двадесет и второ място в страната по коефициент на заетост през второто тримесечие на 2023 г., съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през второто тримесечие на 2023 г. е 45,5 на сто (при 52,9 на сто за страната). Той е съответно 57,6 процента за мъжете и 34,5 процента за жените.

Общият брой на заетите лица в областта е 62,5 хил., от които 37,6 хил. са мъже, а 24,9 хил. са жени. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. броят им намалява с 0,2 на сто.

През второто тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 60,3 хил., като 36,2 хил. от тях са мъже, а 24,1 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60,4 на сто, съответно 71,6 на сто за мъжете и 48,9 на сто за жените.

Както БТА съобщи, средната брутна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в областта е 1446 лв. при 1957 лв. средна за страната, което нарежда Сливен на двадесето място.

Източник БТА.