Област Сливен е на 24-то място по показателя „средна работна заплата“

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на юни 2021 намалява с 3.7% и към края на септември 2021 г. техният брой е 36.4 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.3% (достигат до 11.3 хил.), а в частния сектор намаляват с 5.8% (достигат до 25.1 хил.).

В края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 3.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 2.8%, а в частния сектор намаляват с 5.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна заплата за областта е намаляла спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 1.9% и е 1107 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1415 лв., а за частния – 971 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 8.2% в сравнение с третото тримесечие на 2020 година.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2021 г. област Сливен е на 24-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Професионални дейности и научни изследвания“, „Образование“ и „Държавно управление”.