Област Сливен е на 12-то място в страната по брой жилищни сгради

Област Сливен е на 12-то място със 61 881 жилищни сгради или 2.9% от жилищния сграден фонд на страната.

Жилищните сгради в област Сливен към 7 септември 2021 г. са 61 881. В периода между двете преброявания (2011-2021) броят на жилищните сгради се е увеличил с    3 297, или с 5.6%.

В община Сливен жилищните сгради са 33 593 или 54.3% от жилищния сграден фонд в областта. Най-малък брой жилищни сгради има в община Твърдица – 5 515, или 8.3%.

През периода 2011 – 2021 г. в община Твърдица е отчетено най-голямо увеличение в броя на жилищните сгради – с 9.7%. В община Нова Загора сградите намаляват с 1.9%.

В сравнение с 2011 г. в осемнадесет области, броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в областите София (столица) – с 16.6%, Благоевград – с 8.4%, и Варна – с 8.1%. Област Сливен е девета по ръст на жилищните сгради. В останалите десет области има намаление, като най-голямо е в областите Плевен – с 5.8%, Ямбол – с 4.5%, и Русе – с 3.6%.

Източник: НСИ