Обласният управител отмени заповедта си. Ще влиза в сила от 27-ми

Със своя заповед, областният управител Чавдар Божурски измени частично заповед №РД-11-01-043 от 23 октомври 2020 г. Промяната се отнася до ограниченията в т. I-2. Те влизат в сила, считано от 27 октомври 2020 г.

По-рано днес, съобщихме, че считано от 24 октомври до 2 ноември включително, се въвеждат временни епидемични мерки на територията на област Сливен, по заповед на областния управител.

Заповедта на областния управител е издадена във връзка с усложняващата се ситуация, свързана с разпространението на коронавируса, и удължения срок на извънредната епидемична обстановка.