Няма да има санкции за паркиране в „Синя зона“ с цел превенция срещу разпространението на COVID-19

Няма да се налагат санкции при паркиране в „Синя зона“ с изключение на местата, обозначени като „Служебен абонамент“, с цел безопасно придвижване и ограничаване струпването на хора в градския транспорт.