Няма да има БГ гражданство срещу инвестиции

Няма да се дава българско гражданство на големи чужди инвеститори. Това приеха членовете на парламентарната правна комисия на първо четене с промени в Закона за българското гражданство.

Предвижда се да бъдат съкратени и сроковете и прецизирани критериите за предоставяне на гражданство. Въвежда се кандидатите на основание произход да владеят български език и да имат работа и доход тук. Депутатите приеха още да отпадне изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, уточнява „Монитор“.

Депутатите приеха и друг законопроект на Закона за българското гражданство, внесен от МС, който касае напускането на ЕС от Великобритания. Законопроектът предвижда възможност за придобиване на българско гражданство от лице, което не е български гражданин, ако към датата на подаване на молбата за натурализация отговаря на това да е освободено от досегашното си гражданство или да бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство.

Изброени лицата, за които не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство, като между тях са посочени гражданите на държава — членка на Европейския съюз, на държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.