НУ ,,Васил Левски“ в топ 10 за България по английски език в международна олимпиада

Общо 5000 участници взеха участие в международната дистанционна олимпиада Кингс. НУ ,,Васил Левски“ получи грамота за отлични резултати и активно участие.
– Училището е в ТОП 10 за България по брой ученици, които са получили диплома с първа и втора степен за ниво на знания по английски език.
– Училището е в ТОП 10 за България по брой ученици, които са участвали във финалния кръг в олимпиада Кингс по математика.
Учениците от втори, трети и четвърти клас, които взеха участие в олимпиадата , постигнаха отлични резултати в различни области – английски език, български език, математика, човекът и природата.
На първо място в България по български и по английски език в своята възрастова група се класира Яни Желязков, ученик от трети клас.
Първо място в страната по английски език постигна и Кардам Кънев, ученик от втори клас.
Трето място на национално ниво по Човекът и природата за Донимир Мангъров, ученик от четвърти клас.
С най-високата, ПЪРВА степен, са отличени следните ученици:
  • Драгомир Ралев – Първа степен, 22 място по математика, трети клас;
  • Михаил Стефанов – Първа степен, 23 място по математика, трети клас;
  • Димитър Кондев – Първа степен, 23 място по математика, трети клас;
  • Мартин Григоров – Първа степен, 37 място по математика, трети клас;
  • Ивелина Лечева – Първа степен, 24 място по български език, трети клас;
  • Силвана Стоянова- Първа степен, 35 място по английски език, трети клас;
  • Сара Въскова – Първа степен, 36 място по английски език, трети клас;
  • Ивон Иванова – Първа степен, 55 място по английски език, трети клас;
  • Дейвид Джонсън – Първа степен, 72 място по английски език, трети клас.
Принос за тези високи постижения имат г-жа Росица Царянова – учител по английски език и класните ръководители – г-жа Мария Пантелеева, г-жа Стела Раданова, г-жа Ваня Иванова, г-жа Соня Тодорова и г-жа Ваня Йорджева.