НСИ ще изследва доходите и условията на живот в Сливенско

Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания – Сливен“, ТСБ – Югоизток провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“.

В периода април – май 2022 г. 231 домакинства на територията на област Сливен ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на отдел „Статистически изследвания – Сливен“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Югоизток към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Сливен може да се получи на телефон 044/613 414 в Териториално статистическо бюро – Югоизток, отдел „Статистически изследвания – Сливен“.

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Котел, Нова Загора, Сливен, Шивачево и Твърдица, както и в селата: Самуилово, Бинкос, Градец, Пъдарево, Съдиево, Камен, Бяла, Трапоклово, Събрано, Медвен, Сотиря, Горно Александрово, Езеро, Малко село, Скобелево, Загорци, Орлово, Кортен и Червенаково.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.