НСИ информира: Гражданите може сами да попълнят преброителната карта

НСИ информира гражданите, които до момента не са посетени от преброител, че могат да се възползват от възможността сами да попълнят преброителната карта.

За целта е нужно да бъде разпечатана преброителната карта за сградите, жилищата и населението. Тя е публикувана на интернет сайта на преброяването https://census2021.bg в рубриката „Обща информация“.  След попълването й може да бъде изпратена сканирана на електронния адрес на НСИ  census2021@nsi.bg  или да бъде пусната по пощата на адрес: София 1038, ул. „Панайот Волов“ № 2, Подпомагащ център, НСИ. Попълнената карта може да бъде занесена лично в преброителния център за област Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Банско шосе“ № 5, етаж 7 от 8,30 до 18 часа /отдел „Статистически изследвания – Сливен“/.

Лицата, които се затрудняват сами да попълнят преброителните карти, могат да направят това на място в преброителния център в Сливен, където ще получат помощ от експерти.

НСИ откри имейл адрес codecensus2021@nsi.bg, на който хората, които  са се преброили електронно, могат да изпратят уникалните преброителни кодове. В писмото си, освен кода, те трябва да напишат и община, населено място, квартал, улица, номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент), където живее и се е преброило съответното домакинство. 

При желание всеки би могъл да продиктува кода си и на телефонните линии на преброяването – *2021 и  (02) 9078 430.

Националното преброяване на сградите, жилищата и населението се провежда на всеки 10 години и е задължително за участие на гражданите в него, уточниха от НСИ.