Новият четирилентов път между Сливен и Ямбол не е включен в инвестиционната програма на АПИ за настоящата година

Проектът за четирилентовия път между Сливен и Ямбол не е включен в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ за настоящата година и не се предвижда проектното обезпечаване на обекта.

Това заяви служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова по време на парламентарния контрол в петък.

Тя допълни, че ще бъде направен опит за разписване на новата инвестиционна програма за периода 2025-2027 г. проектът да бъде включен в инвестиционната програма на АПИ.

През 2020 г. е направено прединвестиционно проучване за модернизация на участък от 21 километра от второкласния път между Сливен и Ямбол, като се планира пътят да стане с две платна, с две ленти за движение, водещи ивици, средна разделителна ивица и два банкета, а в отделни участъци ще се предвидят и локални платна за обслужване на прилежащи територии. За момента на пътния участък е необходимо да се изработи идеен и технически проект,

Подробен устройствен план – парцеларен план, за да се извърши екологична процедура, на чиято база ще се изработи окончателен вариант на трасето и ще се изпълнят всички необходими действия за теренното обезпечаване на участъка. Министър Коритарова допълни, че на основание на одобрената проектна документация ще се определят и конкретните параметри, включващи прогнозна стойност на обекта, както и срок за изпълнение на строително-монтажните работи.