Нови придобивки за жителите на Ямбол

Два пешеходни моста в Ямбол вече имат нов облик.Мостът до „Бонбонена фабрика“ е почистен и боядисан. За по-голяма безопасност при преминаването на гражданите в тъмната част на денонощието е монтирано ново LED осветление. Приключиха и дейностите по почистването и боядисването на пешеходния мост до градски стадион „Тунджа“.

Това са само част от дейностите, които Община Ямбол предприема за облагородяването и благоустрояването на отделни части и райони в град Ямбол, които имат нужда от освежаване и нов живот.

По молба на жителите на блокове 15 и 16 от квартал „ Георги Бенковски“ вече е решен инфраструктурен проблем, който датира от години. В междублоковото  пространство приключи изграждането на бетонна пътечка с дължина около 100 метра, по която живущите могат да се придвижват до близките търговски обекти, аптека и спирка за градския транспорт. Мястото е осветено, осигурен е подход към пенсионерския клуб, поставени са прегради, които да ограничат движението на превозни средства по новоизградената пътека. Дейностите са извършени от общинските предприятия „Комунални и обредни дейности“ и „Паркове, зони за отдих и спорт“.

Стремежът на Община Ямбол е да повишава качеството на живот в отделните квартали на града чрез ремонт, стимулиране на гражданските инициативи и насърчаване на доброволчеството.