Новата учебна година започна за 36 първокурснички във филиала на МУ – Варна

Сливенският филиал на МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – Варна посрещна 36 първокурснички на тържествена церемония на 16 септември. Гост на празника бе областният управител Чавдар Божурски.

Директорът на филиала проф.д-р Иван Димитров прочете приветствие към новоприетите студенти от името на ректора проф.д-р Красимир Иванов. „Вие сте част от иновативно развиващ се, модерен университет. Вашият успех е наша цел!“, се каза в приветствието. На церемонията прозвучаха националният и студентският химн. По традиция първокурсничките положиха клетва: да ценят мъдростта на преподавателите, да се отнасят с уважение към тях и колегите, да поемат отговорност само за нещата, в които имат компетенции, да развият качествата, които ще спечелят уважението на пациентите и да уважават тяхното право на тайна, да продължат това образование през дните на целия си живот.

Кметът на община Сливен Стефан Радев също поздрави студентките с началото на четиригодишното им обучение. Гости на церемонията бяха още председателят на общинския съвет Димитър Митев, зам.кметът Пепа Чиликова, директорът на РЗИ д-р Петя Балулова, директорите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ и на МБАЛ „Х.Димитър“ д-р Васислав Петров и д-р Пенко Пенков, преподаватели във филиала, близки на студентките. Поздравителни адреси бяха получени от зам.ректора на ТУ-София и ръководител на сливенското му звено проф.д-р Станимир Карапетков, от директори на здравни заведения. Менче с вода плисна проф.д-р Димитров, а съпредседателите на студентския съвет посрещнаха новите си колеги на входа на сградата.

Филиалът на МУ – Варна в Сливен бе разкрит през 2014 година. Обучението се извършва в две специалности: „медицинска сестра“ и „акушерка“, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Част от лекционния курс е електронно базиран. Практическото обучение се извършва в двете най-големи болници в Сливен.