Нова цена на водата в Сливен

Вчера в Сливенско се въведе по-висока цена на водата. Това съобщава на сайта си ВиК-Сливен, позовавайки се на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от 23 декември, 2019 година.

Цените без ДДС за ВиК услуги са следните – Доставяне вода на потребителите-1.812 лв./м3, Отвеждане на отпадъчни води на потребителите-0.089лв./м3, Пречистване на отпадъчните води на битови и приравнените към тях потребители-0.408 лв./м3, Пречистване на отпадъчни води на промишлени и др. стопански потребители:степен на замърсяване 1 -0.485лв./м3, степен на замърсяване 2 -0.665 лв./м3, степен на замърсяване 3 -0,970 лв./м3, Доставяне вода на друг ВиК оператор -0.695 лв./м3. Така цената на водата за битовите потребители става 2,77 лв на кубик с ДДС, като през 2019 година цената бе 2,62 лева за кубик с ДДС.

По-рано през декември от ръководството на водопреносното дружество в Сливен съобщиха, че се налага увеличение на питейната вода с близо 10-15 процента, заради снабдяването с вода на града и чрез помпени съоръжения и изразходваната за тях ел. енергия. Заради намалелия обем на язовир „Асеновец“, от дружеството въведоха алтернативно водоснабдяване чрез три системи в терасата на река Тунджа.

Разходите за ток са нараснали и „ВиК – Сливен“ имали системни затруднения при изплащането на сумите за консумираната ел.енергия.