Нов проект на Сдружение „ПРО“ и Младежки дом

Сдружение с нестопанска цел „ПРО“ и Младежки дом организираха презентационно събитие по проект, финансиран по Национална програма за младежта на ММС „ПРО-Предизвикателството“ на 10.01 в зала „Май“ на Община Сливен.Това е първото събитие от проекта, който предлага на учениците от последните класове програма  за личностно и   кариерно развитие в контекста на предприемаческото мислене и култура.   

Програмата цели да формира така наречените „меки” умения, да подобри подготвеността на около 150  млади хора за живота, да ги активира и мотивира за бъдещето им. Това е съвременна програма за „учене чрез опит” в  тематичните области: критично мислене и дебат, решаване на проблеми, вземане на решения, инициативност, цели и целеполагане, управление на времето и др., които са общи за всички осем компетентности в Европейската рамка на ключовите компетенции на подрастващите. Изграждането им е важен фактор за усъвършенстване развитието на личността на младите хора, за повишаване на мотивацията,предприемаческата култура и личностно израстване.

Останалите дейности по  програмата ще се осъществят  в пет избрани учебни заведения от водещата организация в гр. Сливен, в читалище „П.Р.Славейков“- гр. Бургас и в Центъра за подкрепа на процеса на личностно развитие – гр. Ст. Загора.

Участниците ще позготвят свои образователни, жизнени и предприемачески проекти под менторството на експерти и млади предприемачи.