Нов държавен дълг от 200 млн. лева ще бъде поет през февруари

Още 200 милиона лева дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде поет през втората седмица на февруари.

Министерството на финансите ще предложи книжа със срочност от пет години (с падеж на 15 януари 2025 година) при фиксиран лихвен процент от 0,01 на сто. Това става ясно от публикация на сайта на Българската народна банка за предстоящ на 10-и февруари аукцион.

Това ще е трета емисия от началото на годината, като ще бъде преотворен аукционът на 5-годишни ДЦК от началото на годината, когато бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лева при рекордно ниска среднопретеглена доходност от -0,11% – първата в историята отрицателна доходност.

В края на януари беше поет и нов 10,5-годишен държавен дълг за 200 млн. евро (с падеж на 21 декември 2029 г.). На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,13%, която е рекордно ниска за този матуритетен сегмент.

За тази година България може да поеме нов дълг от общо 2 милиарда и 200 милиона лева.

Ако поръчките в предстоящата през следващата седмица емисия бъдат одобрени, страната ни вече ще e емитирала нов дълг за 600 милиона лева само в рамките на месец и половина от началото на годината.