НОИ даде разяснения за новото обезщетение за бащи на деца до 8 години

Бащите с деца до 8-годишна възраст вече могат да ползват новия бащински отпуск до 2 месеца и парично обезщетение от Националния осигурителен институт за него.