Нинова няма право да се кандидатира за нов мандат! Иван Таков е председател на БСП – София

Общопартийната контролна комисия (ОПКК) в БСП взе две дълго чакани решения на свое заседание, което проведе днес. Членовете й единодушно отсъдиха, че Корнелия Нинова е изпълнила двата си мандата като председател на БСП и по Устав няма право да се кандидатира за трети. А решението за налагане на предсрочен отчетно-изборен цикъл в Градската организация на БСП в София е взето без кворум на Националния съвет и е нелегитимно. Това означава, че председател на БСП – София отново е Иван Таков, а съставът на Градския съвет – колективния ръководен орган в София, както и преседателите на 24-те районни организаци остават същите от преди нелегитимно взетото решение на Националния съвет.

„Рано или късно справедливостта тържествува, коментира Иван Таков. – В нашия случай доста закъсня, но се радвам, че все пак се случи. Повече от три месеца чакаме това заседание и неговите решения. Нито за миг не съм се съмнявал, че правото и истината са на наша страна. Целият този грубо нагласен сценарий с решението на Националния съвет без кворум и последвалата акция на ликвидаторите доведе до катастрофата на БСП на изборите на 9 юни. Виждам обаче, че партията не е загубила напълно съпротивителните си сили и чувството си за самосъхранение. Това ми дава вяра, че с много работа оттук-нататък, всички заедно ще успеем да я възстановим и БСП скоро отново ще бъде един от основните фактори в политическия живот в държавата“.

Решението на ОПКК за Градската организация в София влиза в сила веднага. Това означава, че още от понеделник Иван Таков, Градският съвет и Изпълнителното бюро в състава си от преди нелегитимното решение на НС, продължават работата си в централата на ул. „Леге“ №10.