Неспазването на пътен знак В18 води до лишаване от правоуправление

ОДМВР-Сливен предупреждава водачите на товарни автомобили, че нарушаване на пътен знак В18,  води до сериозна санкция. Полицейски екипи осъществяват контрол във връзка с въведена временна организация на движението в участък по път II-53 /Елена-Сливен-Ямбол/ от км. 78 до км.87+300 / от село Стара река до м-т „Агликина поляна”/. Със заповед РД 1131/2021г на Агенция „Пътна инфраструктура“ в този пътен участък е наложена забрана за движение на товарни автомобили с обща маса по-голяма от 3,5 тона.

Забраната е въведена с пътен знак В18 – „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената“, който се използва  за сигнализиране на пътен участък, в който движението на ППС с маса (включително и товара) над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка.

Водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение се наказва съгласно чл.183, ал.7 от Закона за движение по пътищата с лишаване от право да  управлява моторно превозно средство за срок от един месец и  глоба от 300 лева.

От началото на месеца са отнети три свидетелства за управление на МПС на водачи, нарушили забраната.  Контролът се осъществява ежедневно от екипи на участък „Запад” към РУ-Сливен.

ОДМВР-Сливен съветва водачите да проверяват актуалната информация за въведени ограничения по републиканската пътна мрежа на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“.