Нелоялните търговски практики към крайните потребители са отделен проблем от този за ръста на цените

Пазарът е динамична величина, върху която влияят много фактори – действията на контролните органи, политиките на правителствата на държавите, поведението на потребителите. Трудно обаче може да се направи пряка или косвена връзка между маркирането на касата на редовна цена на стоките в промоция или тяхната липса в обектите с т. нар. „изкуствено завишаване на цените“. Информираността пък има значение, когато потребителите разполагат с реални възможности за избор.

Това каза създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова, потърсена от Студио Actualno за коментар може ли да бъдат свалени цените с проверки или сравняване с европейските?

„Нека обсъдим нелоялните търговски практики, като по-тежки нарушения. В публикуваните на интернет страницата на КЗП отчетни доклади можем да видим, че на годишна база контролният орган забранява между 100 и 200 такива практики. Ако ние сега за 2-3 седмици сме успели да установим 200 нелоялни практики, това е много притеснително“, отбеляза Руменова. Според нея още по-притеснителни са опитите темата потребителска защита да се политизира и да се използва за популистки цели, а проблемите на пазара да се прехвърлят между настоящия и предишни ръководни състави на институцията, докато остро стои въпросът: кой защитава правата на потребителите?

Габриела Руменова счита, че за да бъдат ефективни такъв тип проверки, е необходимо да се извършват постоянно, не кампанийно. Колкото до мерките, по нейните думи не е сигурно, че подобна интервенция ще доведе до трайни, ефективни и положителни резултати за крайните потребители, а по-скоро в теорията и практиката има доказателства за обратното. Тя оценява като положително събитие намесата на Комисията за защита на конкуренцията, която може да даде отговор на въпроса дали тези крайни цени са резултат от естествени пазарни механизми или са договорени и оттам – имат ли потребителите реално право на избор.

Според нея опитите на правителствата по света за овладяване на ситуацията са „експериментално лечение“, тъй като в момента никой не знае кой е правилният подход – пазарът е свободен, той се регулира от естествените процеси: търсене и предлагане.

Руменова даде за пример решението в Германия за намаляване на цените на определени стоки за три месеца: „Поставеният срок изглежда оптимален от гледна точка на това, че трябва да измине определен период, за да бъде оценено как ще подействат тези мерки. В същото време обаче не е и прекалено дълъг, защото те самите вероятно нямат вътрешното убеждение, че това ще доведе до търсените резултати. Може да се получи буфер, след който цените изведнъж да литнат нагоре и да станем свидетели на нов неуправляем процес.“

Експертът изрази мнение, че таван на цените може да доведе до познати ситуации след подобни решения – изчезване на стоки от рафтовете, продажбата им „на черно“ и купуване на с пъти по-скъпи алтернативи, вместо преодоляване на проблема. Нещо повече – може да пострада качеството на продуктите, да се засили тенденцията за намаляване на грамажите на потребителските опаковки, за да не се превишава определената пределна цена. Всичко това не е в полза на потребителя.